Tin thủy sản:Hơn 2.000ha chuyển đổi nuôi tôm càng xanh

Tin thủy sản:Hơn 2.000ha chuyển đổi nuôi tôm càng xanh. Hình minh họa

Hơn 2.000ha chuyển đổi nuôi tôm càng xanh

Bên cạnh đó, nông dân trong huyện cũng thả nuôi tôm càng xanh xen với tôm sú. Sau 2 tháng thả nuôi, tôm càng xanh phát triển rất tốt.

Như vậy, diện tích thả tôm càng xanh của huyện hiện hơn 6.000ha, tăng hơn 150% so với kế hoạch. Dự kiến đến khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch, bà con có thể thu hoạch tôm và xuống giống vụ lúa trên đất tôm; đồng thời có thể tiếp tục thực hiện vụ tôm càng xanh thứ hai trong năm.

< Trở lại