Nuôi Tôm Càng Xanh Luân Canh Lúa Trái Vụ Thu Lãi Lớn

Mô hình đã mang lại hiệu quả rất khả quan, năng suất đạt từ 800 - 1.200 kg/ha, có hộ đạt 2 tấn/ha. Lợi nhuận từ 20 - 40 triệu đồng/ha/vụ nuôi từ 6 - 7 tháng, một số hộ có hộ lãi trên 45 - 50 triệu đồng/ha/vụ. Như vậy lợi nhuận có thể gấp 5 - 10 lần trồng lúa.

Ở Sóc Trăng, từ kinh nghiệm thực tế nuôi tôm càng xanh cho thấy con tôm càng xanh không chỉ sống được ở môi trường nước ngọt, lợ mà còn sống và phát triển nhanh ở trong ao nuôi tôm sú công nghiệp, có độ mặn đến 15%o. Phần lớn nông dân vùng nước lợ nuôi tôm càng xanh chỉ là quảng canh cải tiến, còn nuôi công nghiệp chủ yếu tập trung vùng nước mặn thuộc huyện Long Phú, Vĩnh Châu. Nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm càng xanh vụ hè thu luân canh lúa đông xuân rất hiệu quả.

Đã có gần 30 ha đất ruộng nuôi tôm càng xanh có lãi từ 40 – 45 triệu đồng/ha. Đây là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp của địa phương đạt hiệu quả, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, việc nuôi tôm luân canh lúa thường chỉ thực hiện trong vụ hè thu xem như là chính vụ vì lúa trong vụ này năng suất thấp, khó làm. Song, mấy năm gần đây tại Cần Thơ, việc nuôi tôm càng xanh luân canh lúa trong vụ hè thu như “bão hòa” đến lúc thu hoạch hầu như đồng loạt để có ruộng xuống giống vụ đông xuân nên giá thường sụt giảm, nhiều hộ nuôi bị “đụng hàng” khó bán dẫn đến hạ giá bán, thu nhập thấp.

Từ đó, anh Nguyễn Hữu Huynh ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, Cần Thơ đã suy nghĩ tìm hướng đi mới cho mô hình nuôi tôm càng xanh trái vụ và kết quả rất khả quan. Anh thả giống vào tháng 11/2009, trên diện tích ruộng 1,5 ha, đến tháng 5, tháng 6/2010 anh thu tôm dứt điểm để sạ lúa hè thu. Kết quả mô hình nuôi tôm càng xanh trái vụ, anh hạch toán như sau:

- Chi phí con giống 160.000 con x 130 đ/con = 20.800.000 đồng.

- Thức ăn 3,8 tấn x 16.000.000 đ/tấn = 60.800.000 đồng.

- Vôi 1 tấn = 1.500.000 đồng.

- Dầu 300 lít x 13.000 đ/lít = 3.900.000 đồng.

- Công lao động thu hoạch 200 công x 70.000 đ/công = 14.000.000 đồng.

- Chi khác = 7.000.000 đồng.

- Khấu hao xây dựng cơ bản 20% = 10.000.000 đồng.

Tổng chi 118.000.000 đồng.

Thu hoạch 1.850 kg tôm x120.000 đ/kg = 222.000.000 đồng. Lãi 104.000.000 đồng. Như vậy, tính trên một ha anh thu lợi nhuận được gần 70 triệu đồng. 

< Trở lại